Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 10 : 1.850
Năm 2020 : 9.549
 • Phạm Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Đức Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Phạm Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Vũ Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trường khối 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nhâm Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Vũ Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Phí Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Hoàng Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0372903776